Cena permanentky na sezónu 2016/2017 je 15,00,-
Cena vstupného lístka na zápasy základnej časti 2016/2017 je 1,00,-€
Cena vstupného lístka na zápasy o konečné umiestnenie 2016/2017 je 1,00,-€