Hodiny pre verejnosť - zimný štadión

  • Piatok: 19.00 - 20.30 hod.
  • Nedeľa:  13.30 - 15.00 hod., 16.00 - 17.30 hod.

Cenník: 1,5 hod. - 1 €

               Prenájom ľadovej plochy - 90 €

 

Korčuľovanie pre školy

  • Pondelok: 08.00 - 11.30 hod. 
  • Utorok: 08.00 - 12.00 hod. 
  • Streda: 08.00 - 12.00 hod. 
  • Štvrtok: 09.30 - 11.30 hod.